Вечер-встреча «Строки, ведущие в детство»

Путь в поэзию Кульбаршин Смагуловны Мукановой был непростым. Двадцать лет она работала в шахте помощником взрывника. Писать стихи начала в 49 лет. Стихи Кульбаршин Мукановой очень добрые. Она пишет о том, что близко и знакомо детям.

Поэтесса как бы смотрит на мир глазами ребёнка. «Детские поступки дают тему для творчества. А детской фантазии нет границ. Так, как говорят дети, не могут говорить взрослые», - говорит поэтесса.

А ещё Кульбаршин Муканова пишет песни, перекладывает их на музыку и сама их исполняет.

К.Муканова принимает самое активное участие в поэтических конкурсах и фестивалях. В 2008 году на втором песенном фестивале авторского творчества и песенной поэзии «Лесное озеро - 2008» в Бурабае она стала победителем в трёх номинациях: «Народная», «Акын» и «Поэтическая». Кульбаршин Смагуловна в своём выступлении заметила, что для детей писать очень нелегко, т.к. детская литература имеет свои закономерности: она должна сосредоточиться на детском восприятии жизни и понимании её смысла. Творить для детей может и должен только тот писатель и поэт, который видит мир глазами ребёнка.

Кульбаршин Смагуловна рассказала ребятам о своём творчестве, представила сборник своих стихов «Я мечтаю», прочитала свои произведения. Ребята задавали поэтессе много вопросов по её творчеству. Получился живой, интересный разговор.
К.Муканова хорошо знает мир детей. В её стихах есть сочетание всех компонентов стихосложения. К.Муканова озаглавила свою книгу «Я мечтаю». Она это говорит от лица ребёнка. И она права. Потому что мечта - есть смысл жизни, пульс сердца каждого человека.

Присутствовало - 23 человека.

Бірінші гимназияның оқушылары арасында И.Шухов атындағы орталық қалалық кітапхананың оқырмандар залында ақын К.С. Мұқанованың шығармашылығына арналған «Балалық шаққа апаратын жолдар» кездесу-кеш өтті.

Күлбаршын Сымағұлқызы Мұқанованың поэзияға келген жолы оңай болған жоқ. Жиырма жыл ол шахтада қопарғыштың көмекшісі болып жұмыс істеді. 49 жасында өлең жаза бастады. Күлбаршын Мұқанованың өлеңдері өте мейірімді. Ол балаларға өте жақын және таныс дүниелер туралы жазады. Ақын өмірге бала көзімен қарайды. «Балалардың қылықтары өлең тақырыптарына негіз болады. Балалар қиялына шек жоқ. Балалар сөйлегендей ересектер сөйлей алмайды»,- дейді ақын.

Сосымен қатар Күлбаршын Мұқанова өлең жазып, оларды музыкаға салып өзі ән қып айтады.

Күлбаршын Мұқанова ақындық сайыстарда және фестивальдарға белсенді қатысады. 2008 жылы Бурабайдағы «Лесное озеро-2008» авторлық шығармашылық және әндік поэзия екінші әндік фестивалінде ол үш номинация бойынша: «Ұлттық», «Ақын» және «Поэтика» жеңімпаз атанды. Күлбаршын Сымағұлқызы өз сөзінде балаларға өлең жазу оңай емес, өйткені балалар әдебиетінде өз заңдылықтары бар, олар: ол балаларды өмір мен оның мағынасын түсінуге тәрбиелеу керек. Әлемді балалар көзімен көрген ақын немесе жазушы ғана оларға арнап шығарма жазу керек.

Күлбаршын Сымағұлқызы балаларға өз шығармашылығы туралы, өзінің «Я мечтаю» өлеңдер жинағымен таныстырып, өз шығармаларын оқыды. Балалар ақынға оның шығармашылығы бойынша көп сұрақтар қойды. Қызықты диалог орнады. К. Мұқанова балалардың әлемін жақсы біледі. Оның өлеңдерінде өлең жазудың барлық компоненттері бар. К. Мұқанова кітаптың атауын «Я мечтаю» деп қойды. Ол бұны бала атынан айтып тұр. Және ол дұрыс айтады. Себебі арман- өмірдің мәні, әр адамның жүрегінің қағысы.

Қатысқандар: 32 адам

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!