«Жүректің мәңгілік жануында»

 23 қазанда 2014 жылы Бірінші гимназия оқушыларының арасында И. Шухов атындағы ОҚК оқырман залында суретші В.П.Манзяның туғанына 80 жыл толуына арналған «Жүректің мәңгілік жануында» атты әсемдікпен кездесу өтті.

Әсемділікті көру және сезіну- бұл үлкен сый. Осыны қағазға және кенепке тісіру – бұл екі есе сый. Соңғы да,үшінші сый- осыған басқаларды үйрету. Суретші Василий Петрович Манзя осы сыймен толық қамтылған.

Облыстық мұражай ұйымының ғылыми аға қызметкері Ирина Матвеева балаларға, В.П.Манзяны жазушы ретінде, жаңа жанрдың өнертапқышы, өнертапқыш өнері мен әдебиетті үйлестіруі туралы айтты, оның жинағынан «За околицей» изонавелласын оқыды.

Өнертапқыш өнері мұражайының ғылыми аға қызметкері Валентина Воробьева балаларға В. Манзя туралы суретші ретінде оған сирек кездесетін сәтті түскен шығармашылық тағдыры туралы айтты.Оның жұмыстары үйлерде- Сергей Есенин, И. Шухов мұражайларында қойылған, олар барлық әлемде- жеке өнерсүйгіштердің коллекциясында Германияда,Америкада, Жаңа Зеландияда таралып жүр, бейнелеу өнерінің мұражайында сақталған,оның суреттерін көрсетті.

Ақын Валентина Суслова В.П Манзя суреттеген өзінің өлеңдер жинағын көрсетті, оның шығармашылық көзқарасына және өлеңдеріне суретшінің үлкен ықпал еткені туралы айтты.

Суретші,жазушы журналист В.П.Манзя , ол Петропавлдың балалар көркем шығармашылығының бастауында тұрғаны туралы айтты . Сонымен оның қолының жеңілдігінен Пионерлер үйінде бастапқы өнер үйірмесі,содан соң көп жылдар оқу меңгерішісі болып еңбек еткен балалар көркем мектебі ашылды. Сонымен бірге ол сызу өнері және монотопия туралы айтып, өзінің жұмыстарын көрсетті.

Суретшінің баласы Владимир Васильевич Манзя әкесі туралы жақсы тәрбиеші және педагог екні туралы айтты.

Бірінші гимназияының кітапханашысы Василий Петровичке туған жердің әсемдігіне немқұрайлы қарамайтындығына және балаларды сүюге және оны сақтауға үйреткеніне алғысын білдірді.

Іс шараның соңында оқырман залының кітапханашысы Татьяна Сарычева «Жүректің мәңгілік жануында» суретшінің және жазушының шығармалары қойылған кітап көрмесінің жанында әдеби шолу өткізді

 

Встреча с прекрасным «В вечном горении сердца», посвященная 80- летию со дня рождения художника В.П.Манзи, была проведена в читальном зале Центральной городской библиотеки им. И.П.Шухова 23.10.14 г. среди учащихся Первой гимназии.

Увидеть и прочувствовать Красоту - это великий дар. Суметь перенести её на холст и бумагу - это дар в квадрате. И, наконец, тройной дар - научить этому других. Всеми этими дарами в полной мере наделён художник Василий Петрович Манзя.

Старший научный сотрудник областного музейного объединения Ирина Матвеева рассказала о В.П.Манзе как о писателе, изобретателе нового жанра - изоновеллы, сочетающей изобразительное искусство и литературу, прочитала его изоновеллы из сборника «За околицей». Старший научный сотрудник музея изобразительных искусств Валентина Воробьёва рассказала ребятам о В.Манзе как о художнике, о том, что ему выпала на редкость удачная творческая судьба. Его работы экспонируются в домах - музеях Сергея Есенина, Ивана Шухова, они разбросаны по всему миру - в частных коллекциях любителей искусства Германии, США, Новой Зеландии, показала его картины, хранящиеся в музее изобразительных искусств.

Поэтесса Валентина Суслова показала ребятам сборники своих стихотворений, которые иллюстрировал Василий Петрович Манзя, рассказала о большом влиянии творчества художника на своё мировоззрение и стихи.

Художник, писатель, журналист Василий Петрович Манзя рассказал о том, что он стоял у истоков детского художественного творчества в Петропавловске. Именно с его лёгкой руки появился сначала изокружок в Доме пионеров, а затем и детская художественная школа, где он много лет трудился завучем. Также он рассказал об искусстве графики и монотипии, показал свои работы.

Сын художника Владимир Васильевич Манзя рассказал о своём отце как о хорошем воспитателе и педагоге.

Библиотекарь Первой гимназии Дина Шатохина выразила благодарность Василию Петровичу за то, что он неравнодушен к красоте родной земли и учит детей любить и беречь её.

В конце мероприятия библиотекарь читального зала Татьяна Сарычева провела обзор литературы у книжной выставки «В вечном горении сердца», где представлены произведения художника и писателя.

Библиотекарь Татьяна Сарычева. 33-19-57.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!