«Қазақстан: рухани келісім әлемінде» конференция / Конференция «Казахстан в мире духовного согласия»

«Нұр Отан» партиясының қалалық бөлімшесімен бірлесе СҚУ колледжінің оқушылары арасында И.Шухов атындағы орталық қалалық кітапхананың оқырман залында 17.10.2017 жылы Рухани келісім күніне арналған «Қазақстан: рухани келісім әлемінде» конференция өтті. Қазіргі әлемде дін үлкен маңызға ие болып, қоғамның рухани өмірінің ажырамас компонентіне айналды. Мешіт, церковь, синагога достық идеясын сақтаушылар ретінде ғана болмай, біздің еліміздің мәдени мұраларын, отансүйгіштік, адамгершілік, қайырымдылық негіздерін сақтайды.
Жүргізуші- оқырман залының кітапханашысы Татьяна Сарычева- Солтүстік-Қазақстан облысының діни бірлестіктері туралы, конфессиялардың рухани көшбасшылары жүргізіп жатқан үлкен идеологиялық жұмыс туралы тыңдаушыларға әңгімеледі.
Шараға қатысқандар:
-    Хамзат Әділбеков «Қызылжар» орталық мешіттің мұғалімі.
-    Томаш Якубчак «Святой Троица» рим-католиктік приходының монастырь әкейі.
-    Иманғали Сұлтанович Татваев «Нұр Отан» партиясының қалалық бөлімшесінің саясикеңес мүшесі.
Олар Қазақстандағы діни жағдай туралы, экстремизм мен лаңкестікке қарсы тұру қажеттігі туралы, әр адам ерте ме, кеш пе өмірдің мәні туралы, жанның тазартылуы туралы ойланатындығы жайында әңгімеледі. Кез-келген дінге бейбітшілік сүйгіш, жоғары адамгершілік қасиеттер: мейірімділік, мойындау және жақынға деген сүйіспеншілік сияқты рухани-адамгершілік принциптері тән болып осы сұрақтарға дін жауап береді, сонымен қатар егер біз: мұсылмандар, католиктер, православтықтар және басқа конфессиялардың өкілдері бірге болсақ барлық мәселелерді шеше аламыз деп айтылды. Біз барлығымыз қасиетті қазақстан жерінде өмір сүргендіктен еңбекте, мерекеде, қуаныш пен қайғыда біргеміз. Астанада өткен әлемдік және дәстүрлі діндердің көшбасшыларының съездері туралы деректі фильм көрсетілді.

Конференция «Казахстан в мире духовного согласия», посвящённая Дню Духовного согласия, была проведёна 17.10.17 г. в читальном зале Центральной городской библиотеки имени И.Шухова среди учащихся колледжа СКУ совместно с городским филиалом партии «Нур Отан».
В современном мире религия приобретает большое значение и является неотъемлемым компонентом духовной жизни общества. Мечеть, церковь, синагога выступают не только как носители идей миротворчества, но и культурных ценностей нашей страны, закладывает основы патриотизма, гуманности, милосердия.
Ведущая – библиотекарь читального зала Татьяна Сарычева, - рассказала слушателям о религиозных объединениях Северо-Казахстанской области, о той большой идеологической работе, которую ведут духовные лидеры конфессий. В мероприятии принимали участие:
-преподаватель центральной мечети «Кызылжар» Хамзат Адильбеков.
-настоятель римско-католического прихода «Святой Троицы»  отец Томаш Якубчак.
-член политсовета городского филиала партии «Нур Отан» Имангали Султанович Татваев.
В своих выступлениях они говорили о религиозной ситуации в Казахстане, о том, что нужно противодействовать экстремизму и терроризму, о том, что каждый человек рано или поздно задумывается о смысле жизни, о спасении души. Ответ на эти вопросы даёт религия, т.к. любая религия по своей сути миролюбива, высоконравственна: всем религиям свойственны духовно-нравственные принципы – милосердие, смирение, любовь к ближнему, а также было сказано о том, что мы сумеем справиться со всеми проблемами, если будем всегда вместе: мусульмане, православные, католики, представители других конфессий. Вместе и в труде, и в празднике, и в радостях и в горестях, потому что все мы живём на благословенной казахстанской земле. Был показан документальный фильм о съездах лидеров мировых и традиционных религий, проведённых в Астане.

 

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!